"We've got company!"

April 18, 2010  |  Dažādi

Turpinot Arnolda iesākto tēmu, vēl viena kompilācija ar vienu no vis-klišejiskākajām frāzēm, kāda filmās izmantota: