Roķīgā mamma

Sirds ir kā Big Mac (“Roķīgā mamma”)

Patiesībā jau nav svarīgi, ko par filmu saka kritiķi un recenzenti. Ja tā tavā prātā aizķeras ilgāk kā uz pāris stundām, ja tā liek par kaut ko aizdomāties vai vienkārši rada mirkli prieka, tātad tā ir bijusi to vērta. Merilas Strīpas vārds komentārus neprasa – ja jums patīk Merila, tad papildu iedrošināšana nav vajadzīga, ja nepatīk, tad nelīdzēs nekas no tā, ko es varētu teikt.